Spelregels RISK        

 

RISK is het klassieke spel van strategie en wereldheerschappij voor twee tot zes

spelers, waarbij elke speler moet proberen een geheime opdracht te vervullen.

RISK wordt gespeeld op een speelbord dat is verdeeld en zes werelddelen en

42 gebieden, waarvan vele liggen op strategisch belangrijk posities. De

verdediging van dergelijk gebieden moet zorgvuldig gepland worden, anders

kan de stellige overwinning omslaan in een verpletterde nederlaag. Zware

verliezen kunnen resulteren in het onverwacht verloren gaan van een wereld-

deel of gebied.

 

RISK winnen vereist stoutmoedige militaire manoeuvres en veel inzicht, maar

zelfs de meest uitgeslapen strategen zullen wel eens door het geluk in de

steek gelaten worden.

 

De samenwerking met andere troepenmachten is soms moeilijk, want sommige

opdrachten omvatten de volledige vernietiging van een bepaald leger.

 

En in de variaties van RISK hebben voormalige tegenstanders soms dezelfde

opdracht, namelijk de verovering van de gehele wereld.

 

RISK betekent: alle spelers lopen hetzelfde risico!!

 

 

SPEELBORD

Het speelbord stelt een wereldkaart voor, verdeeld in zes werelddelen die

elk weer zijn onderverdeeld in gebieden:

Werelddeel

Kleur

Aantal Gebieden

Afrika

Bruin

6

Azië

Groen

12

Australië

Paars

4

Europa

Blauw

7

Noord-Amerika

Geel

9

Zuid-Amerika

Rood

4

                                                   L

Er zijn 6 legers, allemaal in een verschillende, kleur iedere speler kiest een

kleur om mee te spelen.

 

Er zijn 3 verschillende legeronderdelen: Infanterie, Cavalerie en Artillerie.

Elk legeronderdeel heeft een bepaalde 'waarde':

                 

De legeronderdelen hebben deze verschillende waarden om te voorkomen dat

het speelbord te vol wordt. Wanneer een speler een groot aantal leger-

onderdelen in een gebied heeft staan, kan het handig zijn infanteristen te

vervangen door een overeenkomstig aantal cavalerie of artillerie leger-

onderdelen.

 

5 Infanterie legeronderdelen = 1 Cavalerie legeronderdeel

2 Cavalerie legeronderdelen  = 1 Artillerie legeronderdeel

 

De legeronderdelen kunnen natuurlijk ook in kleinere units worden vervangen,

wanneer een speler dat wil. Als er niet voldoende legeronderdelen van een bepaalde kleur meer zijn, kunnen legeronderdelen van een kleur worden gebruikt

die niet in het spel meedoen.

 

OPDRACHTKAARTEN

Deze kaarten omschrijven een strategische missie. Hoewel elke opdracht

anders is, zijn alle missies ongeveer even zwaar.

  

RISK-KAARTEN

Er zijn 42 RISK-kaarten, één voor elk gebied. Op elke kaart staat tevens een

symbool van een militair onderdeel (infanterie, cavalerie of artillerie achtereenvolgens gesymboliseerd door een soldaat te voet , een soldaat te paard

en een kanon). Er zijn twee extra kaarten, de jokers, waarop alleen drie

militaire symbolen staan.

 

DOBBELSTENEN

De dobbelstenen worden gebruikt om te vechten. De rode dobbelstenen

worden door de aanvallende spelers gebruikt en de blauwe dobbelstenen

door de verdedigende spelers ( zie STRIJD, VOLGORDE VAN DE STRIJD hierna)

 

HET SPELVERLOOP

Het spelverloop is afhankelijk van het aantal spelers. Er zijn twee soorten

basisspelregels: Eén voor het spelen van het spel met 3 tot 6 spelers en één

voor een spel met 2 spelers. Spelvariaties voor een spel met 2 spelers of

3 tot 6 spelers worden beschreven in paragraaf : ALTERNATIEF RISK

 

HET SPEL VOOR 3-6 SPELERS

DOEL: Het doel van het spel is de eerste speler te zijn die de geheime missie op

          zijn opdrachtkaart heeft uitgevoerd (zie hierna)

VOORBEREIDING: Elke speler kiest een kleur en pakt alle legeronderdelen in

                         die kleur.

 

DE GENERAAL

Voordat het spel begint, wordt een speler tot Generaal gekozen. De Generaal

zorgt voor de RISK- en opdrachtkaarten en voor het vaststellen van de versterkingen.

 

OPDRACHTKAARTEN

Pak alle opdrachtkaarten. Sommige opdrachtkaarten gaan over het veroveren

vaneen aantal gebieden of een bepaald werelddeel; andere gaan over het

vernietigen van alle legeronderdelen (op de opdrachtkaarten 'legers' genoemd)

in een bepaalde kleur.

 

Wanneer er minder dan 6 spelers zijn, haalt de Generaal de opdrachtkaarten

die betrekking hebben op kleuren die niet meespelen uit het spel.

 

De Generaal schudt de overgebleven opdrachtkaarten en geeft elke speler één

kaart, te beginnen bij de speler die links van hem zit. De Generaal legt de

kaarten die overblijven weg; geen enkele speler mag deze kaarten zien. Ook

de Generaal zelf niet. De spelers bekijken hun opdracht en leggen de kaart

vervolgens omgekeerd op tafel, zodat niemand anders hem kan zien.

 

OPSTELLEN VAN DE LEGERONDERDELEN

AANTAL LEGERONDERDELEN: Elke speler pakt een aantal legeronderdelen;

het aantal is afhankelijk van het aantal spelers:

Aantal Spelers

3

4

5

6

Aantal legeronderdelen per speler

35

30

25

20

 

VERDELING GEBIEDEN

De Generaal haalt de jokers uit de stapel RISK-kaarten, schudt ze en deelt alle

kaarten uit, beginnende bij de speler links van hem en verder met de wijzer van

de klok mee. Als er 4 of 5 spelers zijn, krijgen twee spelers een extra kaart.

 

De kaarten die een speler ontvangt geven de gebieden aan die een speler bezet

aan het begin van het spel. Kijk niet naar de infanterie-, Cavalerie- en

Artilleriesymbolen wanneer je je legeronderdelen neerzet.